Tel

06 16 21 00 80

E-mail

info@yogavinyasaenprovence.com

Mai
29
lun
STAGE « Yin Yoga »
Mai 29 @ 10 h 00 min – 12 h 00 min
Mai
30
mar
Vinyasa I
Mai 30 @ 18 h 00 min – 19 h 00 min
Vinyasa II
Mai 30 @ 19 h 15 min – 20 h 30 min
Mai
31
mer
Yoga du Dos
Mai 31 @ 9 h 15 min – 10 h 15 min
Etirements & Détente
Mai 31 @ 10 h 30 min – 11 h 30 min
Juin
2
ven
Yoga du Dos (zoom)
Juin 2 @ 10 h 00 min – 11 h 00 min
Juin
3
sam
Vinyasa I
Juin 3 @ 10 h 00 min – 11 h 00 min
Juin
5
lun
Yoga du Dos
Juin 5 @ 9 h 15 min – 10 h 15 min
Etirements & Détente
Juin 5 @ 10 h 30 min – 11 h 30 min
Juin
6
mar
Vinyasa I
Juin 6 @ 18 h 00 min – 19 h 00 min
Vinyasa II
Juin 6 @ 19 h 15 min – 20 h 30 min
Juin
7
mer
Yoga du Dos
Juin 7 @ 9 h 15 min – 10 h 15 min
Etirements & Détente
Juin 7 @ 10 h 30 min – 11 h 30 min
Juin
9
ven
Yoga du Dos (zoom)
Juin 9 @ 10 h 00 min – 11 h 00 min
Juin
10
sam
Vinyasa I – annulé
Juin 10 @ 10 h 00 min – 11 h 00 min
Juin
12
lun
Yoga du Dos – annulé
Juin 12 @ 9 h 15 min – 10 h 15 min
Etirements & Détente – annulé
Juin 12 @ 10 h 30 min – 11 h 30 min
Juin
13
mar
Vinyasa I – annulé
Juin 13 @ 18 h 00 min – 19 h 00 min
Vinyasa II – annulé
Juin 13 @ 19 h 15 min – 20 h 30 min
Juin
14
mer
Yoga du Dos – annulé
Juin 14 @ 9 h 15 min – 10 h 15 min
Etirements & Détente – annulé
Juin 14 @ 10 h 30 min – 11 h 30 min
Juin
16
ven
Yoga du Dos (zoom) – annulé
Juin 16 @ 10 h 00 min – 11 h 00 min
Juin
17
sam
Vinyasa I – annulé
Juin 17 @ 10 h 00 min – 11 h 00 min
Juin
19
lun
Yoga du Dos
Juin 19 @ 9 h 15 min – 10 h 15 min
Etirements & Détente
Juin 19 @ 10 h 30 min – 11 h 30 min
Juin
20
mar
Vinyasa I
Juin 20 @ 18 h 00 min – 19 h 00 min
Vinyasa II
Juin 20 @ 19 h 15 min – 20 h 30 min
Juin
21
mer
Yoga du Dos
Juin 21 @ 9 h 15 min – 10 h 15 min
Etirements & Détent
Juin 21 @ 10 h 30 min – 11 h 30 min
Juin
23
ven
Yoga du Dos (zoom)
Juin 23 @ 10 h 00 min – 11 h 00 min
Juin
24
sam
Vinyasa I – annulé
Juin 24 @ 10 h 00 min – 11 h 00 min
Juin
26
lun
Yoga du Dos
Juin 26 @ 9 h 15 min – 10 h 15 min
Etirements & Détente
Juin 26 @ 10 h 30 min – 11 h 30 min
Juin
27
mar
Vinyasa I
Juin 27 @ 18 h 00 min – 19 h 00 min
Vinyasa II
Juin 27 @ 19 h 15 min – 20 h 30 min
Juin
28
mer
Yoga du Dos
Juin 28 @ 9 h 15 min – 10 h 15 min
Etirements & Détente
Juin 28 @ 10 h 30 min – 11 h 30 min
Juin
30
ven
Yoga du Dos (zoom)
Juin 30 @ 10 h 00 min – 11 h 00 min
Juil
1
sam
Vinyasa I – annulé
Juil 1 @ 10 h 00 min – 11 h 00 min
Juil
3
lun
Yoga du Dos
Juil 3 @ 9 h 15 min – 10 h 15 min
Etirements & Détente
Juil 3 @ 10 h 30 min – 11 h 30 min
Juil
4
mar
Vinyasa I
Juil 4 @ 18 h 00 min – 19 h 00 min
Vinyasa II
Juil 4 @ 19 h 15 min – 20 h 30 min
Juil
5
mer
Yoga du Dos
Juil 5 @ 9 h 15 min – 10 h 15 min
Etirements & Détente
Juil 5 @ 10 h 30 min – 11 h 30 min
Juil
7
ven
Yoga du Dos (zoom)
Juil 7 @ 10 h 00 min – 11 h 00 min
Juil
9
dim
Journée Détente
Juil 9 @ 10 h 00 min – 17 h 00 min